Pretensioonid

Hiiumaa Handicraft vastutab toote nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis olid tootel selle üleandmise ajal. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Sul õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Hiiumaa Handicraft kulul.

 

Kaebus saada kirjalikult või e-postiga aadressile info@hiiumaahandicraft.eu viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

 

Kaebusesse märgi:


1. Enda nimi ja kontaktandmed

 

2. Kaebuse esitamise kuupäev

 

3. Toote puudus

 

4. Hiiumaa Handicraftile esitatav nõue

 

5. Lisada ostu sooritamist tõendav tellimuse nr.

 

Hiiumaa Handicraftil on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul.

Hiiumaa Handicraft tasub Sinu arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) tagastatud toote maksumuse ja transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise) 7-14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasi saamise päevast.


NB! Hiiumaa Handicraft ei vastuta tootel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud kliendist tulenevatel põhjustel, st toote mittesihipärase kasutamise tõttu. Juhul kui ekspertiisi käigus selgub, et toote puudused tulenevad eelpool nimetatud põhjustel, ei tagastata toote maksumust ega transpordikulusid.